Do Chrystusa, który raduje się z nawrócenia każdego grzesznika, zanieśmy pokorne prośby.

  1. Panie, prosimy Cię za papieża, biskupów i prezbiterów, aby nieustannie głosili prawdę o potrzebie nawrócenia.

  2. Panie, prosimy Cię za kraje ogarnięte wojnami, aby ich obywatele potrafili wybaczać sobie nawzajem.

  3. Panie, prosimy Cię za zatwardziałych grzeszników, aby chcieli zanurzyć się w Twoim miłosierdziu.

  4. Panie, prosimy Cię za młodzież, aby jej życie i postępowanie było prawdziwym świadectwem Twojej miłości.

  5. Panie prosimy Cię za zmarłych, aby cieszyli się spotkaniem z Tobą w Niebieskiej Ojczyźnie.

  6. Panie prosimy Cię za nas samych, abyśmy czerpiąc z sakramentu Eucharystii, potrafili powracać w Twoje Ojcowskie ramiona.

Bądź uwielbiony Zbawicielu, bo Ty wysłuchujesz naszych próśb i każdego dnia dajesz nam okazję do powrotu do Ciebie. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.