Przed Eucharystią:
Dzisiejsza liturgia kieruje nasze myśli ku nawróceniu i potrzebie powrotu do Boga. Chrystusowi zależy na zbawieniu każdego człowieka, dlatego postanawia pozostawić całe stado i szukać jednej zagubionej owcy. Zbawiciel zaprasza nas dzisiaj do prawdziwej radości wypływającej z powrotu w Jego ojcowskie ramiona.
Niedziela dla wszystkich uczniów Jezusa jest dniem zjednoczenia się z Nim w Eucharystii. Błagajmy Pana, abyśmy potrafili dostrzec niezwykły dar miłości wypływający z tego sakramentu.


Przed znakiem pokoju:

Bóg dając nam swoją miłość wzywa nas, abyśmy potrafili okazywać ją tym, którzy zawinili wobec nas, jak i tym wobec których to my zawiniliśmy. Dar przebaczenia jest źródłem ludzkiej miłości i przyjaźni. Niech owocem naszej relacji z Bogiem będzie znak pokoju, który za chwilę przekażemy braciom i siostrom stojącym obok nas.