Bogu, który wysłuchuje naszych modlitw, pełni ufności, przedstawiamy pokorne prośby.


  1. Za papieża Franciszka,wszystkich biskupów i prezbiterów, aby w Panu odnajdywali siły do pełnionej posługi.

  2. Za kleryków, aby odkrywając swoje powołanie, przeżywali radość ze służby, do której zostali wezwani.

  3. Za rządzących naszą Ojczyzną, aby swoje decyzje podejmowali w zgodzie z sumieniem,wyzbywając się chciwości i dążenia do własnego zysku.

  4. Za osoby ubogie, aby dzięki pomocy bliźnim otrzymały potrzebne do życia dobra materialne.

  5. Za zmarłych, aby w swoim nieskończonym miłosierdziu Pan przyjął ich do Swojego Królestwa.

  6. Za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy zawsze kroczyli za Chrystusem i żyli przekazywanymi przez Niego wartościami.Boże, Ty posłałeś Swojego Syna, aby każdy człowiek w ubóstwie mógł odnaleźć nieprzemijające duchowe bogactwo. Prosimy, przyjmij nasze modlitwy
i wspieraj nas, byśmy zawsze służyli jedynie Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.