Do Chrystusa, naszego nauczyciela, zanieśmy ufne modlitwy.

  1. Aby kapłani, mimo trudności i niezrozumienia, głosili Dobrą Nowinę z odwagą i mocą.

  2. Aby rządzący państwami nie dążyli do zysków za wszelką cenę.

  3. Aby osoby pokładające zbyt wiele wiary w dobrach doczesnych dostrzegły przemijalność tego świata.

  4. Aby ludzie zamożni umieli dostrzec i wspierać potrzebujących braci.

  5. Aby zmarli mogli cieszyć się przebywaniem w Raju.

  6. Abyśmy każdego dnia walczyli o życie zgodne z Ewangelią.


Chryste, Ty znasz nasze słabości i upadki. Prosimy, umocnij nas w podążaniu za Tobą oraz wysłuchaj zanoszonych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.