Przed liturgią Słowa:
Sytuacja, o której usłyszymy w pierwszym czytaniu i ewangelii jest nam dobrze znana z codzienności. Wiele osób, spośród tych, które spotykamy każdego dnia, decyduje się na życie wypełnione zabawą, nastawione na zdobywanie bogactw doczesnych, ignorując jednocześnie naukę Chrystusa i nie licząc się
z konsekwencjami. Dzisiejsza liturgia Słowa skłania nas do zastanowienia się, czy sami zbyt często nie odrzucamy daru wieczności, zaślepieni obietnicami współczesnego świata. Niech wsłuchiwanie się w słowa Ewangelii uświadomi nam straszny koniec takiego życia, a tym samym wzywa do zatrzymania
i zastanowienia się nad naszą wiecznością.


Przed błogosławieństwem:
Za chwilę kapłan w imieniu Chrystusa nas pobłogosławi. Przyjmijmy ten znak z wiarą i świadomością, że Pan pragnie być obecny w naszej codzienności
i towarzyszyć nam na drogach życia. Niech błogosławieństwo wieńczące tę Eucharystię pomoże nam wyzbywać się bogactw doczesnych, a naśladując Jezusa
w ubóstwie i oddaniu Ojcu, prowadzi ku życiu wiecznemu.