Chrystusowi, który okazuje nam swoje miłosierdzie, przedstawmy pokorne prośby.

  1. Polecamy Ci, Panie, papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, by umocnieni działaniem Ducha Świętego głosili światu radość Zmartwychwstania.

  2. Polecamy Ci, Panie, sprawujących władzę, szczególnie dziś, w dzień wyborów, by w swych działaniach zawsze kierowali się dobrem drugiego człowieka.

  3. Polecamy Ci, Panie, osoby chore, by w swym cierpieniu potrafiły zaufać Tobie.

  4. Polecamy Ci, Panie, wszystkich grzeszników, by doświadczyli Twojego miłosierdzia i dążyli do nawrócenia.

  5. Polecamy Ci, Panie, naszych bliskich zmarłych, by mogli cieszyć się oglądaniem Twego oblicza w Królestwie Niebieskim.

  6. Polecamy Ci, Panie, nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy potrafili dziękować za dobro, którego doświadczamy.


Chryste, Ty litujesz się nad trędowatymi, uzdrawiając ich. Prosimy, przyjmij nasze modlitwy i uzdrów nasze serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.