Przed Eucharystią:
Chrystus szczególnie dzisiaj zaprasza nas na wyjątkowe spotkanie, jakim jest Eucharystia. Jest to Jego ofiara dla nas, znak Jego miłości i przebaczenia. Dziękując za okazaną dobroć, stańmy z radością przed obliczem Pana i złóżmy przed Nim wszystkie intencje, z którymi tu przychodzimy. Niech liturgia, którą za chwilę wspólnie przeżyjemy, będzie wyrazem naszej wdzięczności za łaski, które otrzymujemy każdego dnia.


Przed błogosławieństwem:
Chrystus przypomina nam dzisiaj, że zawsze dochowuje wierności, nawet jeśli my jesteśmy niewierni. Przyjmując Boże błogosławieństwo, dziękujmy Panu za Jego ofiarę i płynące z niej łaski. Niech dodaje nam ono siły i odwagi, byśmy potrafili dawać świadectwo naszej wiary i przynależności do Chrystusa wśród najbliższych.