Do Boga, który dniem i nocą słucha modlitw i nie zwleka w naszych sprawach, zanieśmy ufne modlitwy.

  1. Prosimy Cię za Kościół Święty, aby z mocą głosił, iż Twoje Słowo jest żywe i skuteczne także w dzisiejszych czasach.

  2. Prosimy Cię za kapłanów, aby poprzez swoją postawę na modlitwie uczyli jej również wszystkich wiernych.

  3. Prosimy Cię za państwa, pomiędzy którymi trwają konflikty, aby potrafiły odnaleźć drogę porozumienia.

  4. Prosimy Cię za przewlekle chorych, aby spotkali osoby, które będą potrafiły podnieść ich na duchu w cierpieniu.

  5. Prosimy Cię za zmarłych, aby ich wiara, którą wyznawali za życia, pozwoliła na spotkanie z Tobą w Niebie.

  6. Prosimy Cię za nas, abyśmy w codziennym zatroskaniu i problemach potrafili trwać w głębokiej wierze.

Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, a następnie posłałeś na nią Zbawiciela, racz wysłuchać i wypełnić nasze ufne błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.