Zanośmy nasze modlitwy do Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy Nieba.

 1. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
  Prosimy za Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby wszyscy ochrzczeni, pamiętając o powołaniu do świętości, coraz bardziej upodabniali się do Pana.

 2. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku.
  Prosimy za prześladowanych za wiarę, aby w cierpieniu potrafili jednoczyć się ze zbawczą męką naszego Zbawiciela.

 3. Błogosławieni ubodzy w duchu.
  Prosimy za rodziny zakonne, aby cieszyły się licznymi powołaniami i żyjąc zgodnie z radami ewangelicznymi, służyły swymi charyzmatami Bogu oraz bliźnim.

 4. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
  Prosimy za naszą ojczyznę, aby żywa była pamięć o jej świętych synach i chrześcijańskich korzeniach narodu polskiego.

 5. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  Prosimy za dusze przebywające w czyśćcu, aby dzięki naszym modlitwom i Bożemu miłosierdziu mogły dołączyć do grona zbawionych.

 6. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
  Prosimy za nas samych, abyśmy potrafili mądrze korzystać z dóbr doczesnych, kierując się perspektywą życia wiecznego.


Chryste, wysłuchaj wołania swego ludu, umocnij naszą wiarę i udziel wszelkich potrzebnych łask, abyśmy po trudach ziemskiej wędrówki mogli Cię nieustannie wielbić wraz ze wszystkimi świętymi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.