Przed Eucharystią:

Obchodzoną dziś Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół wprowadził do swojego kalendarza liturgicznego już w V wieku. Wówczas wspominano głównie nieznanych z imienia męczenników, którzy zjednoczyli się z Chrystusem przez swoje heroiczne wyznanie wiary. Obecnie oddajemy cześć wszystkim cieszących się przebywaniem w Królestwie Niebieskim, zarówno wyniesionym na ołtarze, jak i tym anonimowym, którzy często niezauważeni żyją pośród nas.
Dzisiejsza uroczystość jest także okazją do refleksji nad powołaniem do świętości, jakie otrzymaliśmy na chrzcie. Prośmy Pana, aby łaski płynące z uczestnictwa w Eucharystii umocniły Kościół w zdążaniu do Niebieskiej Ojczyzny, w której Chrystus przygotowuje nam miejsce.
Pamiętajmy również o odpuście zupełnym, który możemy uzyskać codziennie od dziś do 8 listopada dla samych siebie lub dusz przebywających w czyśćcu. Warunkiem uzyskania odpustu jest przyjęcie Komunii w stanie łaski uświęcającej i w wolności od grzechu, nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.