Jezus pokonał śmierć i powołuje nas do wieczności w krainie życia. Nasz los nie jest Mu obojętny, dlatego zanieśmy przed tron naszego Pana pokorne prośby.

  1. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za Kościół Święty, aby przez swoje modlitwy wypraszał zbawienie duszom cierpiącym w czyśćcu.

  2. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za powołanych do życia zakonnego i kapłańskiego, aby nie lękali się odpowiedzieć na Twoje wezwanie.

  3. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za nowo wybranych posłów i senatorów naszej ojczyzny, aby w swoich decyzjach kierowali się wartościami chrześcijańskimi.

  4. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za śmiertelnie chorych i umierających, aby cierpienie, którego doznają, przybliżyło ich do pojednania z Tobą.

  5. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby mogli dostąpić chwały Nieba i przebywać z Tobą w Królestwie Bożym.

  6. Zmartwychwstały Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy pamiętali o bliskich nam zmarłych i wypraszali im potrzebne łaski, ofiarując w ich intencji odpusty.


Chryste, Ty pierwszy zmartwychwstałeś i wskazujesz nam drogę, którą mamy kroczyć. Przyjmij, prosimy, zanoszone przez nas modlitwy i daj nam dotrzeć do Twojego domu w Niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.