Przed Eucharystią:
Gromadzimy się dziś przy ołtarzu, aby wspominać wszystkich wiernych zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Wierzymy, że dzięki śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, osiągną oni zbawienie, a nasza modlitwa wyprosi dla nich życie wieczne.
Niech nasza postawa i otwarte serca pomogą nam spotkać się z Panem w rozpoczynającej się Eucharystii.

Do procesji z darami:
Jezus, który troszczy się o nasze zbawienie, umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał i dał siebie do spożywania, abyśmy mieli życie wieczne. Dlatego przynosimy do stołu Pańskiego dary chleba i wina, aby mocą Ducha Świętego zamieniły się w Ciało i Krew Chrystusa, Pokarm doskonały.
Włączmy się we wspólny śpiew, który wyrazi naszą jedność z całym Kościołem.