Panu, który szuka każdego człowieka, przedstawmy nasze prośby.

  1. Prosimy za Kościół, aby całemu światu przypominał Dobrą Nowinę o życiu wiecznym.

  2. Prosimy za rządzących, aby troszczyli się o wszystkich ludzi i środowisko naturalne, w którym żyją.

  3. Prosimy za osoby pogrążone w żałobie, aby prawda o zmartwychwstaniu dała im nadzieję i ukojenie.

  4. Prosimy za dusze przebywające w czyśćcu, aby dzięki modlitwom żywych zyskały możliwość przebywania w Królestwie Ojca.

  5. Prosimy za zmarłych, aby dostąpili radości Nieba.

  6. Prosimy za nas, abyśmy podobnie jak Zacheusz z determinacją zabiegali o spotkanie z Panem.

 
Panie, Ty z troską pochylasz się nad każdym stworzeniem, prosimy, wysłuchaj naszych ufnych próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.