Do Boga, który pragnie naszego zbawienia, zanieśmy pokorne prośby.

  1. Módlmy się za kapłanów, aby trwali w wierności Bogu i kierowali Kościół ku prawdziwej radości.

  2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli bliskości Chrystusa i doczekali się uznania swoich praw.

  3. Módlmy się za rządzących, aby sprawując władzę, wprowadzali pokój i jedność w społeczeństwie.

  4. Módlmy się za osoby pracujące, aby postępowały uczciwie, a za swoją pracę otrzymywały godną zapłatę.

  5. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby dzięki miłości Ojca mogli dostąpić nowego życia w Chrystusie.

  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze pokładali ufność w Panu.


Boże, Ty sądzisz swoje dzieci sprawiedliwie, byśmy mogli żyć w krainie szczęśliwości. Wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.