Przed liturgią Słowa:
W dzisiejszych czytaniach usłyszymy zachętę do wytrwałości w wierze, do tego, by z radością i uczciwością pełnić swoje codzienne obowiązki. Dzięki temu możemy stać się świadkami wiary dla innych ludzi, a Bóg, aby nas umocnić, będzie zsyłał natchnienia swego Ducha i udzielał łaski mądrości.
Wsłuchajmy się teraz w skupieniu i z otwartymi sercami w słowa Pisma Świętego.


Przez błogosławieństwem:
Pan Bóg przez swoją niezmierzoną miłość pragnie, aby każdy człowiek dostąpił łaski zbawienia i żył w radości. Dlatego przychodzi do nas podczas każdej mszy świętej, aby umacniać nas w wierze i pełnieniu codziennych obowiązków. Niech błogosławieństwo, którego za moment udzieli nam poprzez ręce kapłana, będzie widocznym znakiem Jego łaski.