Obchodząc uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, skierujmy do niego pokorne prośby.

  1. Królu Wszechświata, polecamy Ci Kościół Święty, aby głosił Twoją Ewangelię aż po krańce ziemi.

  2. Królu Wszechświata, polecamy Ci rządzących państwami, aby mądrze wykorzystywali powierzoną im władzę.

  3. Królu Wszechświata, polecamy Ci naszą Ojczyznę, aby panowały w niej miłość, pokój i sprawiedliwość.

  4. Królu Wszechświata, polecamy Ci zatwardziałych grzeszników, aby uwolnieni spod władzy ciemności zanurzyli się w Twoim świetle.

  5. Królu Wszechświata, polecamy Ci zmarłych, aby mogli królować razem z Tobą w Niebie.

  6. Królu Wszechświata, polecamy Ci nas samych, abyśmy czerpiąc z sakramentu Eucharystii potrafili każdego dnia wyznawać, że Ty jesteś Panem.


Chryste, nasz Panie i Królu, Ty uniżyłeś się na drzewie krzyża, aby zbawić całą ludzkość. Przyjmij nasze pokorne prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.