Przed Eucharystią:
Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ma ona nam uświadomić, że Jezus jest Królem całego stworzenia, a Jego chwała i potęga nie pochodzą z tego świata. Nie jest On władcą w naszym ludzkim rozumieniu. Zamiast korony wybiera cierniowe kolce, zamiast tronu wybiera krzyż. Przychodzi na świat, aby służyć i oddać życie za każdego człowieka. Podczas dzisiejszej Eucharystii, prośmy Pana, abyśmy potrafili być bezinteresownym darem dla drugiego człowieka na wzór Chrystusa, Króla Wszechświata.

Przed błogosławieństwem:
Chrystus, władca całego stworzenia, uniża się i przychodzi do swojego ludu podczas każdej Eucharystii. Napełnieni Jego łaską, prośmy o błogosławieństwo, które umocni nas do głoszenia Królestwa prawdy, miłości, przebaczenia i pokoju.