Rozpoczynając adwent, czyli czas oczekiwania na Chrystusa, prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, by nieustannie czuwał i był gotowy na przyjście Pana.

  2. Módlmy się za rekolekcjonistów, by przez głoszone w czasie adwentu nauki, przybliżali wiernym Chrystusa.

  3. Módlmy się za nasz kraj, by panowały w nim pokój, jedność i szacunek do drugiego człowieka.

  4. Módlmy się za wątpiących, by uwierzyli, że zbawienie jest łaską, której mogą dostąpić.

  5. Módlmy się za zmarłych, by mogli przebywać razem z Chrystusem w wieczności.

  6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy poprzez czas adwentu, dobrze przygotowali się do przyjścia Jezusa podczas świąt Bożego Narodzenia.

Boże, Ty umacniasz wszystkich w wierze i miłości, prosimy, udziel nam potrzebnych łask, abyśmy nie poddawali się pokusom tego świata i trwali w komunii
z Twoim Synem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.