Przed Eucharystią:
Pierwszą niedzielą adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. W tym czasie będziemy czuwać i w radości wyczekiwać Chrystusa, który ma przyjść do naszych serc. Podczas tego okresu przez udział w Eucharystii i przez sakrament pokuty przygotujmy się do przyjęcia nowonarodzonego Jezusa.


Przed błogosławieństwem:
Umocnieni Słowem i Ciałem Zbawiciela zanieśmy do naszych domów radość zbliżającego się do nas Pana. Prośmy Go o błogosławieństwo na cały czas adwentu.