Każdy z nas jest obciążony konsekwencjami grzechu Adama i Ewy, dlatego pełni pokory prośmy Boga, aby wysłuchał nasze modlitwy i obdarzył łaską zbawienia.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby natchnięty wzorem Niepokalanej Maryi, nieustannie oczyszczał się z wszelkiego zła.

  2. Módlmy się za spowiedników, aby z sercem pełnym wyrozumiałości i miłości pomagali grzesznikom wrócić do Boga.

  3. Módlmy się za przywódców państw, aby mądrze sprawując rządy i ustanawiając prawo, nie ograniczali wolności wyznania swoich obywateli.

  4. Módlmy się za wychowawców, aby pracując z młodymi ludźmi, potrafili ich nauczyć samodzielnego podejmowania decyzji i rozpalić chęć do poszukiwania prawdy.

  5. Módlmy się za więźniów, aby proces resocjalizacji pomógł im oderwać się od grzesznej przeszłości i powrócić do społeczeństwa.

  6. Módlmy się za dusze przebywające w czyśćcu, aby dzięki naszym modlitwom mogły wkrótce cieszyć się łaską Nieba.

  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki modlitwie i wstawiennictwu Maryi, każdego dnia zbliżali się do Boga.

Boże Ojcze, Ty wybrałeś Maryję na matkę Twojego Syna. W dzień poświęcony tajemnicy Jej niepokalanego poczęcia, wejrzyj z łaskawością na modlitwę Kościoła. Racz wypełnić zanoszone przez nas prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.