Przez ręce Maryi, która oczekiwała i nosiła w swoim łonie Emmanuela, zanieśmy pokorne prośby.

  1. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za Kościół Święty, aby w chwili Twego przyjścia na ziemię trwał w modlitwie, radości i wdzięczności.

  2. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za zwaśnione narody, aby uwierzyły, że jesteś ich wybawieniem z ciężkiej sytuacji.

  3. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za ludzi samotnych, aby w Tobie znaleźli wszelką pociechę w trudnym dla nich czasie i zrozumieli, że jesteś tym, który jest zawsze przy nich obecny.

  4. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za kobiety oczekujące potomstwa, aby umocnione łaską pokonały lęk i niepokój związany z narodzinami dziecka i mogły w pełni cieszyć się z jego przyjścia na świat.

  5. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za zmarłych, aby radowali się życiem wiecznym wraz z Tobą w Królestwie Niebieskim.

  6. Przez wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię, Jezu, za nas samych, abyśmy przygotowując się do nadchodzących świąt, naśladowali Niepokalaną w wypełnianiu Twoich zamysłów.

Zbawicielu, racz wysłuchać próśb, które przynosimy przez ręce Twojej Matki, a zarazem udzielaj nam łask, abyśmy przygotowali się do radosnego przeżywania tajemnicy Twojego Narodzenia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.