Dzisiaj wypełnił się czas naszego Adwentu – oczekiwania na narodzenie Zbawiciela. Pełni radości, ale i nadziei na osiągnięcie celu naszej ziemskiej wędrówki, prośmy o potrzebne dary dla nas i całego Kościoła.

  1. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci wszystkich wierzących, jednocz ich we wspólnocie z Tobą.

  2. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz osoby konsekrowane, umacniaj ich na drodze powołania.

  3. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci rządzących państwami, udzielaj im daru pokory, aby sprawując władzę potrafili zapomnieć o egoizmie i dbali o potrzeby narodu.

  4. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci ludzi bezdomnych, samotnych i chorych, postaw w ich życiu osoby, które będą odzwierciedleniem Twojej miłości.

  5. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci ludzi młodych udających się na spotkanie Taize we Wrocławiu, dodawaj im odwagi
    w byciu Twymi świadkami.

  6. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy są daleko, kieruj ich drogami, które dla nich przygotowałeś.

  7. Boże, który posłałeś na świat swojego Syna, Odkupiciela, polecamy Ci naszą wspólnotę eucharystyczną, obdarzaj nas prawdziwą radością, płynącą ze spotkania z Nowonarodzonym.

 

Boże, Ojcze, Ty zesłałeś nam na świat Emmanuela, Tego, który jest z nami, widzi nasze troski i radości, dlatego prosimy, racz obdarzyć nas potrzebnymi łaskami, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.