Chrystusowi, który przychodzi dziś do nas, by udzielać potrzebnych łask, przedstawmy pokorne prośby.

  1. Boże Dzieciątko, daj papieżowi Franciszkowi, biskupom i prezbiterom siłę, by prowadzili ludzi do Światła, którym jesteś.

  2. Boże Dzieciątko, błogosław wszystkim krajom pogrążonym w konfliktach, by znalazły drogę do pokoju.

  3. Boże Dzieciątko, wspomóż tych, którzy sprawują władzę, by w podejmowaniu decyzji kierowali się miłością do drugiego człowieka.

  4. Boże Dzieciątko, przyjdź do wszystkich wątpiących i zagubionych na ścieżce wiary, by na nowo odrodziło się w nich zaufanie do Ciebie.

  5. Boże Dzieciątko, dopuść zmarłych do Królestwa Niebieskiego, by mogli wiecznie cieszyć się oglądaniem Twojego oblicza.

  6. Boże Dzieciątko, umacniaj nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy każdego dnia z otwartością słuchali Twego głosu.

Jezu Chryste, Ty nie pogardziłeś nawet ubogą stajenką, wysłuchaj naszych próśb i spraw, byśmy zawsze kierowali się Twoim Światłem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.