Bóg zsyła nam świadków wiary, aby nieśli Dobrą Nowinę i nauczali narody, dlatego za wstawiennictwem św. Szczepana zanieśmy do Boga nasze prośby.


1. Za kościół, aby był żywym przykładem wiary i miłości Jezusa.

2. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nigdy nie utracili radości z daru powołania i z pełnionej posługi w Kościele.

3. Za rządzących, aby dbali o bezpieczeństwo obywateli i stworzyli im godne warunki do życia.

4. Za ludzi samotnie spędzających święta, aby doświadczyli bliskości nowonarodzonego Chrystusa.

5. Za męczenników, którzy dobrowolnie ponieśli śmierć dając świadectwo oraz naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili Królestwa Niebieskiego i wolności Ducha.

6. Za nas samych, abyśmy w trudach współczesnego świata nie lękali się wyznawać swojej wiary.


Boże, Ty zesłałeś na ziemię Zbawiciela, aby dawał radość i pokój wszystkim ludziom. Prosimy, wysłuchaj modlitw, które Ci przynosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.