Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki wołajmy do miłosiernego Boga.1. Módlmy się o błogosławieństwo dla całego Kościoła Świętego.

2. Módlmy się o pokój na Ziemi.

3. Módlmy się o Bożą opiekę nad wszystkimi matkami.

4. Módlmy się o nawrócenie dla ludzi zniewolonych przez grzech.

5. Módlmy się o dar Nieba dla zmarłych.

6. Módlmy się o zaufanie do Boga tak wielkie jak Niepokalane dla nas.


Boże, który posłałeś na świat swojego Syna zrodzonego z Maryi, wysłuchaj wołania Twego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.