Z dziecięcą ufnością stańmy przed Panem, przedstawiając modlitwy i pragnienia naszych serc.

  1. Najlepszy Ojcze, prosimy za Kościół Święty, aby zawsze przyjmował Twoje Słowo i realizował je w świecie.

  2. Najlepszy Ojcze, prosimy za narody, które jeszcze Ciebie nie poznały, aby były otwarte na świadków Ewangelii, których do nich posyłasz.

  3. Najlepszy Ojcze, prosimy za rządzących naszą Ojczyzną, aby pełni pokory swoją pracą zapewniali obywatelom dobrobyt i pokój.

  4. Najlepszy Ojcze, prosimy za małżeństwa, aby zawsze były gotowe na przyjęcie nowego życia.

  5. Najlepszy Ojcze, prosimy za zmarłych, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania odnaleźli wieczną radość w Twoim Królestwie.

  6. Najlepszy Ojcze, prosimy za nas samych, aby nasze serca stawały się dla Ciebie godnym mieszkaniem.

Boże, Ty nigdy nie rezygnujesz z żadnego swojego dziecka, a dla zbawienia ludzkości posłałeś na ziemię Wcielone Słowo. Prosimy, umacniaj nas na drodze nieustannego poszukiwania Ciebie i racz przyjąć modlitwy, które składamy dzisiaj przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.