Przed Eucharystią:
Dzięki Miłości naszego Pana możemy gromadzić się na Eucharystii, tak samo jak goście na uczcie w dzisiejszej Ewangelii. Msza święta, w której uczestniczymy, daje nam przedsmak Królestwa Niebieskiego. Nigdy nie ignorujmy zaproszeń danych nam przez Boga, byśmy byli godnymi chwały przygotowanej nam przez Ojca.
Otwórzmy nasze serca, abyśmy mogli w pełni przeżyć rozpoczynającą się liturgię.
 
Do procesji z darami:
Pan troszczy się o nas i umacnia każdego człowieka, aby mógł czynić wielkie rzeczy. Na drodze do zbawienia posila nas swoim Ciałem i Krwią.
Dlatego przynosimy do stołu Eucharystycznego chleb i wino, aby mocą Ducha Świętego stały się Pokarmem dającym życie wieczne i prowadzącym nas do Królestwa Bożego.