Uznając w Chrystusie Bożego Syna, powierzmy Mu nasze ufne błagania.

  1. Wejrzyj na swój Kościół; udziel daru jedności wszystkim ochrzczonym.

  2. Wejrzyj na wezwanych do oddania życia na Twoją służbę; obdarz ich odwagą do pójścia drogą powołania.

  3. Wejrzyj na rządzących narodami; niech dar mądrości pomoże im w zaprowadzeniu pokoju na świecie.

  4. Wejrzyj na ofiary kataklizmów; pozwól, aby spotkały osoby, które są gotowe do okazania stosownej pomocy.

  5. Wejrzyj na zmarłych; daj im przebywać w Swojej światłości.

  6. Wejrzyj na nas, zgromadzonych na sprawowaniu Najświętszej Ofiary; pomóż nam dostrzegać Twą obecność w świecie.


Panie, Twe zbawcze dzieło otworzyło ludziom drogę do Nieba; napełnij nasze serca wdzięcznością za hojne dary, których nieustannie nam udzielasz, i racz wejrzeć na prośby, wznoszone dziś przed Twój tron. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.