Podczas tegorocznego Kodal-u odbędzie się w niedzielę 02.02 dzień wspólnoty diakonii liturgicznej wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie. Zapraszamy wszystkie rodziny i dorosłych, którzy są związani z diakonią liturgiczną bądź chcieliby do niej dołączyć. Zamieszczamy poniżej plan. W przypadku chęci udziału w tym wydarzeniu
prosimy o kontakt z parą moderatorską diakonii liturgicznej  (Katarzyna i Tomasz Cupiał) lub animatorem odpowiedzialnym za gałąź dorosłych diakonii liturgicznej (Maciej Krawcewicz)