W dniu, w którym wspominamy ofiarowanie naszego Pana w świątyni, przedstawmy Mu ufne prośby.

1. Módlmy się za kapłanów, aby uważnie słuchali słów kierowanych do nich przez Boga.

2. Módlmy się za osoby życia konsekrowanego, aby ich ciche świadectwo życia pociągało nowe osoby ku pełnemu oddaniu się Panu.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się o powierzonych im ludzi.

4. Módlmy się za rodziców i rodziców chrzestnych, aby decydując się na chrzest swoich dzieci robili to świadomie i z pełną odpowiedzialnością.

5. Módlmy się za nas, abyśmy umieli dostrzegać Boże działanie w codzienności i za nie dziękować.

Panie, Ty przychodzisz na spotkanie z nami, zawsze gotowy, aby oświecać mroki naszego życia. Prosimy, bądź naszym światłem i przyjmij pokorne modlitwy swojego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.