Wdzięczni za Światło, które dał nam Bóg Ojciec, prośmy o potrzebne dary dla nas i całego Kościoła.


1. Światłości świata, powierzamy Ci cały Kościół święty, aby był silny Twoją mocą.

2. Światłości świata, powierzamy Ci papieża Franciszka, aby swoim nauczaniem wskazywał wiernym na jedyną Prawdę.

3. Światłości świata, powierzamy Ci naszą Ojczyznę, aby panował w niej pokój i wzajemny szacunek.

4. Światłości świata, powierzamy Ci ludzi głodujących, aby zaspokojony został nie tylko ich głód fizyczny, ale i duchowy.

5. Światłości świata, powierzamy Ci zmarłych z naszych rodzin, aby dzięki swej wierności w czasie ziemskiej wędrówki osiągnęli życie wieczne.

6. Światłości świata, powierzamy Ci naszą wspólnotę parafialną, abyśmy potrafili wyzbyć się wszystkiego co przysłania nam Twoje Oblicze.


Prosimy, niech blask Twojej chwały oświetla drogi naszego życia, pokazując czego tak naprawdę nam potrzeba, by jak najlepiej wypełniać Twoją wolą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.