Do Boga, który zgromadził nas tutaj w swoje imię, skierujmy ufne modlitwy.

1. Prosimy za prześladowanych chrześcijan, aby potrafili modlić się za swoich wrogów i nieprzyjaciół.

2. Prosimy za kapłanów, aby umieli z delikatnością i stanowczością upominać błądzących.

3. Prosimy za rządzących państwami, aby dążyli do zgody i pokoju.

4. Prosimy za osoby porzucone, aby doświadczyły bezwarunkowej miłości i pomocy.

5. Prosimy za zmarłych, aby ich wiara została nagrodzona oglądaniem Pana w wieczności.

6. Prosimy za nas, abyśmy umieli miłować naszych bliźnich jak siebie samych.

Boże, Ty wiesz jak trudno jest kochać naszych braci, prosimy abyś uzdalniał nas do tego, otwierając nasze oczy na dobro, które jest w każdym człowieku. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.