Miłosiernemu Bogu, który obdarzając nas doskonałą miłością, uzdrawia i przemienia nasze serca, zanieśmy pokorne błagania.

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła Świętego, aby poprzez swoją naukę objaśniali wiernym tajemnice ukryte w Słowie Bożym.

  2. Módlmy się za skłócone narody, aby z pokorą szukały drogi wiodącej do porozumienia.

  3. Módlmy się za młodych ludzi, aby dbali o rozwój duchowy poprzez modlitwę i czynne uczestnictwo we Mszy Świętej.

  4. Módlmy się za skrzywdzonych, aby nie bali się zaufać bliźnim, którzy przychodzą im z pomocą.

  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby ich dusze zaznały spokoju i wiecznej radości w Królestwie Niebieskim.

  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia świadczyli o wielkich dziełach naszego Pana, dzieląc się dobrem, które od Niego otrzymujemy.

Dobry Boże, Ty każdego dnia czuwasz nad naszym losem i wskazujesz właściwą drogę. Prosimy Cię, byś wysłuchał tych modlitw i obdarzył nas łaskami potrzebnymi w wędrówce ku świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.