Do miłosiernego Boga zanośmy nasze prośby.

 1. "Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę."
  Prosimy Cię, Boże, aby kapłani dzięki Duchowi Świętemu potrafili jak najlepiej prowadzić wiernych po ścieżkach wiary.

 2. "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli"
  Prosimy Cię, Boże, aby rządzący państwami wykazywali się pokornym i dobrym sercem wobec swoich obywateli.

 3. "Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu."
  Prosimy Cię, Boże, aby ludzie żyjący w grzechu nawrócili się i potrafili szczerze żałować za uczynione zło.

 4. "Pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą."
  Prosimy Cię, Boże, aby osoby niewierzące powróciły do wspólnoty Kościoła.

 5. "Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych lecz słuchajcie głosu Pańskiego."
  Prosimy Cię, Boże, abyśmy potrafili otworzyć nasze serca na Twoje działanie podczas Wielkiego Postu.


Boże, który litujesz się nad swym ludem, wysłuchaj nasze wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.