Na początku okresu pokuty i nawrócenia, przygotowującego nas do przeżywania misterium paschalnego, przedstawmy Bogu pokorne prośby.

  1. Boże, miej w opiece Kościół Święty, aby głosząc przesłanie Wielkiego Postu, wzywał ludzi do zmiany życia.

  2. Boże, miej w opiece rządzących państwami, aby podejmując decyzje, kierowali się potrzebami obywateli.

  3. Boże, miej w opiece zatwardziałych grzeszników, aby pokutą pokonali zło i mieli udział w zwycięstwie Jezusa.

  4. Boże, miej w opiece uczestników rekolekcji wielkopostnych, aby otwierali serca na działanie Twojego słowa.

  5. Boże, miej w opiece zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili łaski życia wiecznego.

  6. Boże, miej w opiece nas samych, abyśmy potrafili przeciwstawiać się pokusom tego świata.


Boże, Ty stworzyłeś człowieka z miłości i posłałeś na Świat Chrystusa – nowego Adama, aby wyzwolił nas z grzechów. Wysłuchaj naszych próśb i spraw, aby czas Wielkiego Postu stał się okazją do przemiany naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.