Z pokorą w sercach, zanieśmy Miłosiernemu Ojcu ufne błagania i prośmy o potrzebne dla nas łaski.


1. ,,On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski."
Módlmy się za Kościół Święty, aby godnie i mądrze świadcząc o Bożej sprawiedliwości, był przykładem niezłomnej wiary.

2. ,,Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania."
Módlmy się za rządzących państwami, aby prawymi działaniami i mądrością promowali wśród obywateli roztropne zachowania i otaczali opieką wymagających szczególnej pomocy.

3. ,,Wstańcie, nie lękajcie się!"
Módlmy się za osoby dotknięte epidemią oraz ich bliskich, aby świadome miłości Ojca nie bały się powierzyć mu własnego zdrowia i życia oraz otrzymały potrzebne wsparcie.

4. ,,Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie"
Módlmy się za wszystkich pozbawionych nadziei, aby napełnieni łaską, doświadczyli prawdziwej dobroci jaką Pan nas obdarza.

5. ,,Który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię."
Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie ofiary szerzącej się epidemii, aby dzięki swojemu oddaniu Chrystusowi za życia, mogli radować się obecnością w Królestwie Niebieskim.

6. ,,On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem"
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy krocząc śladami Chrystusa i służąc bliźnim, z Jego pomocą odkrywali swoje powołania i charyzmaty.

Ojcze, Ty posyłając swojego Syna na ziemię, dałeś nam nadzieję na spotkanie z Tobą i życie wieczne. Prosimy, napełnij nas wszystkich chęcią do czynienia dobra, świadczenia o Twojej wielkiej miłości oraz racz przyjąć prośby, które kierujemy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.