Przed Eucharystią:
Podczas dzisiejszej Mszy Świętej postarajmy się zwrócić uwagę na wykonywane gesty i postawy, wspólnie je celebrując. Ze świadomością wyjątkowego znaczenia każdego z nich, pozwólmy, by Duch Święty działał w nas i jednoczył jako wspólnotę uczniów Pana. Liturgię rozpocznie procesja wejścia, która oznacza pielgrzymkę ludu do Królestwa Bożego. Niech jednoczenie na modlitwie wokół ołtarza Chrystusa pomoże nam wytrwać w czystości serca, byśmy u kresu ziemskiej wędrówki mogli oglądać Jego chwałę.


Przed znakiem pokoju:
Znak pokoju oznacza chęć zjednoczenia się z innymi. Czyniąc go, świadomie wypowiedzmy słowa, które są wyrazem zrozumienia i ludzkiej miłości. Chciejmy wspólnie tym gestem wyrazić gotowość do przebaczania bliźnim i bezinteresownej dobroci.