Bóg Ojciec zawsze wysłuchuje modlitw swoich dzieci, nawet wtedy, gdy czujemy się opuszczeni i zmagamy z trudnościami. Dlatego pełni ufności zanieśmy teraz do Niego nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głoszona przez niego Ewangelia była dla ludzi źródłem życia.

  2. Módlmy się za proboszczów, aby zmagając się z problemami prowadzenia parafii, szukali oparcia i rady u Boga.

  3. Módlmy się za kraje dotknięte epidemią, aby ich mieszkańcy odpowiedzialnym zachowaniem przyczyniali się do zatrzymania szerzącej się choroby.

  4. Módlmy się za osoby poszukujące jedynie przyjemności, aby podjęły refleksję nad swoim postępowaniem i porzuciły bezowocny styl życia.

  5. Módlmy się za pogrążonych w nałogach, aby w Chrystusie odnaleźli siłę do walki ze zniewoleniem i zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb.

  6. Módlmy się za nas, abyśmy w czasie Wielkiego Postu potrafili wyrzec się grzechu i narzekania, a serca wypełnili wdzięcznością za Boże łaski.

Miłosierny Ojcze, Ty napełniasz Kościół życiem i miłością. Wejrzyj na wspólnotę zgromadzoną przed ołtarzem i wysłuchaj nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.