Do Boga, Pasterza, który opiekuje się swoimi owcami, zanośmy pokorne prośby.


1. Radosna Światłości, prosimy Cię za Kościół Święty, aby trwał w głoszonej przez Ciebie nauce.

2. Radosna Światłości, prosimy Cię za rządzących państwami, aby podejmowane przez nich decyzje były zgodne z wolą obywateli.

3. Radosna Światłości, prosimy Cię za chorych, za ich rodziny, wszystkich przebywających na kwarantannie oraz ofiary epidemii, aby odnaleźli w Tobie ukojenie.

4. Radosna Światłości, prosimy Cię za zatwardziałych grzeszników, aby odnaleźli drogę do Ciebie.

5. Radosna Światłości, prosimy Cię za zmarłych, aby mogli cieszyć się z przebywania w Twojej obecności.

6. Radosna Światłości, prosimy Cię za nas samych, abyśmy nie błądzili w ciemnościach grzechu.

Wszechmogący Boże, który prowadzisz nas po właściwych drogach, racz wysłuchać modlitw Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.