Przed Eucharystią:
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Leatare. Określenie to pochodzi od słów antyfony na wejście: “Laetare, Ierusalem”, co oznacza “Wesel się, Jerozolimo”. W czasie dzisiejszej Eucharystii kapłan będzie miał na sobie różowy ornat, który wskazuje na radość w czasie pokuty. Dlatego dziś szczególnie cieszmy się z przebywania w Domu Pańskim i złączmy się we wspólnej modlitwie.


Przed prefacją:
Prefacja jest modlitwą dziękczynną, którą kapłan zanosi do Boga. Przepełnieni Światłem Chrystusa, chciejmy w radości stawać się dziećmi, które nie błądzą
w ciemnościach spowodowanych grzechem, ale trwają w nauce Jezusa. Skupieni na modlitwie, włączmy się we wspólnotowe dziękczynienie za dary, które każdego dnia ofiaruje nam Dobry Bóg.