Wierząc w to, że Bóg jest z nami, zanieśmy do Niego pokorne błagania.


1. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za Kościół Święty, aby nie bał się wychodzić ze Słowem do każdego człowieka.

2. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za rządzących państwami, aby decyzje, które podejmują, były motywowane dobrem obywateli.

3. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za chorych i cierpiących, aby nie tracili wiary na odzyskanie zdrowia.

4. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za matki spodziewające się potomstwa, aby z ufnością oczekiwały szczęśliwego rozwiązania.

5. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali włączeni do Chwały Nieba.

6. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi, módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia odpowiadali na Boże wezwanie.


Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś Maryję na matkę swojego Syna. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i naucz pełnić Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.