Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, przedstawmy pokorne prośby.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w tym trudnym czasie szczególnie jednoczył się i trwał na nieustającej modlitwie.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby wszelkie decyzje podejmowali z troską o zdrowie obywateli oraz o ich godną przyszłość.

3. Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach, aby zapanowały w nich pokój i jedność.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odzyskali zdrowie i siły, a w trudnych chwilach otaczali ich bliscy.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w uczcie niebieskiej.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy siebie i otaczających ludzi traktowali z szacunkiem i troską o zdrowie.


Zbawicielu, w Tobie pokładamy nadzieję, wysłuchaj łaskawie próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.