W duchu pokuty zanośmy nasze błagania do Najwyższego Pasterza, który oddał życie za swoje owce.

  1. Chryste, krew i woda, które wypłynęły z Twojego boku, dały początek sakramentom; spraw, by Kościół był oddanym szafarzem łask, jakich chcesz udzielać swym dzieciom.

  2. Chryste, przez Krzyż zapragnąłeś przyciągnąć ludzkość do siebie; udziel wszystkim narodom pokoju w dniach rosnącego niepokoju i lęku.

  3. Chryste, w Twoich ranach odnajdujemy uzdrowienie; wejrzyj na nękanych chorobą i błogosław służbom medycznym, spieszącym im z pomocą.

  4. Chryste, w ostatniej godzinie dałeś nam Maryję za Matkę; niech jej wstawiennictwo przyniesie pociechę wszystkim zrozpaczonym.

  5. Chryste, Twoja śmierć otworzyła nam bramy Królestwa Niebieskiego; przyjmij do wieczności zmarłych, którzy odeszli z tego świata.

  6. Chryste, do końca byłeś posłuszny woli Ojca; pomóż nam wsłuchiwać się w Jego głos i przez to coraz bardziej jednoczyć się z Tobą.

Panie, wejrzyj na modlitwy, które Ci przedstawiamy z wiarą, że nieustannie udzielasz nam potrzebnych darów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.