Przed rozpoczęciem Liturgii:
Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, w którym podejmujemy refleksję nad wydarzeniami bezpośrednio związanymi z Dziełem Zbawienia. Pierwsze świadectwa opowiadające o uroczystej celebracji wjazdu Jezusa do Jerozolimy, można odnaleźć już w pismach pochodzących z IV wieku, gdy organizowano w tym mieście procesje z palmami. Dzisiejsza Liturgia, łącząc wspomnienie radosnego powitania Zbawiciela przez izraelski lud z opisem Jego Ofiary, zapowiada śmierć na Krzyżu, jako triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią, stąd też używane szaty mają kolor czerwony i tym samym wskazują na królewską godność Mesjasza. Trwajmy teraz w modlitewnym skupieniu, przygotowując się do uczestnictwa w Eucharystii, która uobecnia zbawcze wydarzenia.


Przed Liturgią Słowa:
Chrystus przybywając do Jerozolimy jest gotowy realizować wolę Ojca, który Go posłał. Przyjmuje na siebie cierpienie z miłości do ludzi, wypełniając tym słowa proroctwa. Odczytana dziś uroczyście Męka Pańska przygotowuje nas do zgłębiania prawdy o Odkupieniu, które dokonało się przez Jezusa. Niech towarzyszy nam teraz postawa otwartości na słowa, kierowane do nas przez Boga.