Pełni pokory, tak jak niewiasty z Ewangelii, zanieśmy nasze prośby do Jezusa.

1. Zmartwychwstały, prosimy Cię za Kościół Święty, aby niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu wlewał w serca swoich wiernych nadzieję i radość.

2. Zmartwychwstały, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, aby w obecnych czasach pełnili swoją posługę ze szczególną pokorą i oddaniem.

3. Zmartwychwstały, prosimy Cię za kraje dotknięte epidemią, aby dzięki odpowiedzialnym zachowaniom obywateli ograniczyły szerzenie się choroby oraz sprostały narastającemu kryzysowi gospodarczemu.

4. Zmartwychwstały, prosimy Cię za pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy niosą pomoc drugiemu człowiekowi, aby mogli pełnić swoje obowiązki bezpiecznie i w dobrym zdrowiu.

5. Zmartwychwstały, prosimy Cię za chorych i umierających, abyś obdarzył ich swoim pokojem oraz by w chwilach cierpienia mogli spotkać Ciebie.

6. Zmartwychwstały, prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz w Królestwie Bożym.

7. Zmartwychwstały, prosimy Cię za nas samych, abyśmy przepełnieni radością płynącą z dzieła zbawienia, podążali za Tobą.

Jezu Chryste, Ty pokonałeś śmierć i dajesz nam życie, a także pomagasz nam wypełniać Twoją wolę każdego dnia. Przepełnieni radością, składamy nasze modlitwy przed Twój tron w nadziei, że zostaną wysłuchane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.