Do Chrystusa, który z miłości przyjął na siebie ofiarę krzyża, a następnie zmartwychwstał, dając nam nadzieję życia wiecznego, zanośmy pokorne błagania.

Po każdym wezwaniu powtarzać będziemy: Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

1. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za chrześcijan, aby przepełnieni radością zmartwychwstania, widzieli w sobie wzajemnie braci, a ruch ekumeniczny niech prowadzi ich do jedności w Tobie.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

2. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za kapłanów, aby pełni pokory, skupiali się na niesieniu pomocy, a pełniąc posługę spowiedników, umożliwiali wylewanie się Twojej łaski i miłosierdzia na wszystkich wiernych.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

3. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za obywateli krajów, w których panuje pandemia, aby odnaleźli potrzebny spokój i nadzieję na przyszłość, a pracowników służby zdrowia obdarzaj w szczególny sposób siłami i zdrowiem.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

4. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za chorych, aby doznali łaski uzdrowienia, a w trudnych chwilach, niech będą dla nich wsparciem bliscy lub osoby pełne życzliwości, które wyciągną pomocną dłoń i okażą troskę.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

5. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za zmarłych, aby dzięki Twemu miłosierdziu mogli dostąpić odkupienia, a ich dusze odnalazły spokój i radość z przebywania w Twojej świętej obecności.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

6. Miłosierny Zbawicielu, prosimy Cię za nas, zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy każdego dnia umacniali swoją wiarę, a z niej niech wypływają nasze dobre uczynki względem bliźnich i nas samych.
Wysłuchaj Chryste prośby swego ludu.

Chryste, Ty swoją krwią zmazałeś nasze grzechy i dzięki Tobie możemy dostąpić łaski zbawienia, prosimy, usłysz zanoszone dziś do Ciebie modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.