Przed Eucharystią:
Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia, dzień, w którym w sposób szczególny uwielbiamy Boga, dziękując za łaskę odkupienia. Pełni wdzięczności wysławiamy Stwórcę za to, że zesłał na świat Syna, który stał się ofiarą za nasze grzechy, umarł i zmartwychwstał. Dzięki niemu dostąpiliśmy zbawienia i mamy nadzieję na życie wieczne. Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie rozlewa na nas swoje wielkie miłosierdzie, tak wtedy, jak i dziś. Jego łaska uzdalnia nas do przebywania z Nim w chwale wiecznej. Rozważając dzisiaj podczas Mszy Świętej tajemnicę Miłosierdzia Bożego, wypełnijmy serca wdzięcznością i radością.


Przed znakiem pokoju:
Przed przystąpieniem do ołtarza podajemy dłoń osobom znajdującym się najbliżej nas. Jest to znak pokoju i pojednania. Zanim dostąpimy tak wielkiego daru, jakim jest przyjęcie do swojego serca Ciała i Krwi Zbawiciela, okazujemy sobie nawzajem miłość braterską, brak żalu i jedność.