Wspólnota Apostołów rozproszyła się po śmierci Jezusa. Zmartwychwstały Chrystus nie zostawił ich samych, lecz ponownie zgromadził w Jeruzalem. Nas również jednoczy przed ołtarzem. Zabrani na modlitwie, zanieśmy do Niego pokorne prośby.
 

1. Jezu Chryste, który uzdolniłeś św. Piotra do głoszenia Zmartwychwstania, prosimy Cię za papieża Franciszka, aby dzięki Twej mądrości chronił Kościół przed wpływami fałszywych ideologii.

2. Jezu Chryste, który jednoczysz Apostołów, prosimy Cię za przywódców państw, aby dzięki współpracy i Twojej łasce potrafili stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.

3. Jezu Chryste, który wyjaśniałeś uczniom Pisma, prosimy Cię za katechetów, aby z zaangażowaniem i cierpliwością tłumaczyli innym podstawy wiary chrześcijańskiej w zgodzie z oficjalną nauką Kościoła.

4. Jezu Chryste, który towarzyszysz na drodze życia, prosimy Cię za rodziców, aby poświęcali czas na rozmowy z dziećmi i wspomagali ich rozwój przez uważne wysłuchiwanie problemów.

5. Jezu Chryste, który odkupiłeś winy swoją drogocenną krwią, prosimy Cię za zmarłych, szczególnie za ofiary epidemii COVID-19, aby mogły dostąpić łaski przebywania w Królestwie Niebieskim, a serca ich bliskich zostały napełnione pokojem.

6. Jezu Chryste, który otworzyłeś uczniom oczy przy łamaniu chleba, prosimy Cię za nas, aby trudna sytuacja na świecie nie odbierała nadziei i radości
z przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.

 
Jezu Chryste, Ty po zmartwychwstaniu przychodzisz do uczniów, by na nowo ich zjednoczyć i umocnić ducha. Przyjdź również do nas, zebranych na tej Eucharystii, obdaruj łaską pokoju i racz wysłuchać zanoszoną do Ciebie modlitwę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.