Przed Eucharystią:
Chrystus Zmartwychwstał, a jednak możliwe, że część z nas wciąż ma w sercu smutek i niepokój. Podobnie czuli się Apostołowie, którzy rozproszyli się po śmierci Nauczyciela. Niektórzy nawet próbowali wrócić do starego życia. Jezus nie zostawia ich jednak samych. Objawia im swoją chwałę, jednoczy we wspólnocie
i umacnia do głoszenia Dobrej Nowiny. Ten sam Chrystus, również dzisiaj, gromadzi nas na Eucharystii, chce napełnić radością i pokojem.
Otwórzmy się na łaski płynące ze spotkania z Nim. Zaangażujmy się w przeżywanie Mszy Świętej i włączmy w śpiew rozpoczynający liturgię.


Przed liturgią Słowa:
Jednym ze sposobów na spotykanie się z Bogiem, jest słuchanie Jego Słowa. Dlatego tak ważne jest, by regularnie czytać Pismo Święte. Podczas każdej Eucharystii Bóg przemawia do nas przez konkretne fragmenty Biblii. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus towarzyszy dwóm uczniom w drodze do Emaus, tłumaczy Pisma i zasiada z nimi do posiłku. Dziś również zaprasza nas do stołu Słowa, a następnie do stołu Eucharystycznego, pragnie dotknąć i przemienić nasze wnętrze. Wsłuchując się w czytania, otwórzmy serca na spotkanie z Nim.


Do procesji z darami:

Chrystus dał się poznać uczniom przy łamaniu chleba. My również możemy uczestniczyć w tej tajemnicy. Dlatego podczas każdej Eucharystii przynosimy do ołtarza chleb i wino. Dary te, dzięki mocy Ducha Świętego, zostaną przemienione w Ciało i Krew Zbawiciela. Niech przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej, otwiera nasze oczy na prawdę o Zmartwychwstaniu.