Do Chrystusa, który jest Dobrym Pasterzem, zanieśmy nasze ufne modlitwy.

1. Chryste, prosimy za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wpatrując się w Ciebie, byli dobrymi i oddanymi pasterzami.

2. Chryste, prosimy za rządzących państwami, aby mądrze i rozważnie stawili czoło obecnemu światowemu kryzysowi.

3. Chryste, prosimy za osoby dotknięte przez epidemię, aby doświadczyły pokoju serca i poczucia, że jesteś Panem.

4. Chryste, prosimy za osoby siejące zamęt i niezgodę, aby swoje wysiłki przekierowały na budowanie wspólnoty ludzkiej.

5. Chryste, prosimy za umierających, aby doznali Twojego miłosierdzia i mogli radować się z przebywania w Niebie.

6. Chryste, prosimy za nas, abyśmy prowadzeni przez Ducha z radością głosili prawdę o zmartwychwstaniu.

Panie, który jesteś Dobrym Pasterzem i znasz najlepiej nasze potrzeby, prosimy, abyś mimo naszych wątpliwości i grzeszności, cały czas nas prowadził
i ukazywał potęgę swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.